סרט על מחלקת צביעה מיוחדת, צביעה תעופתית
בסרט זה אפשר לראות את מחלקת צביעה מיוחדת, צביעה תעופתית וצביעה תעשייתית