חדשות של צביעה תעשייתית

 

 

 

 

 

 

 

 

1.לאחרונה הרחבנו את הפעילות בפסיבציה לנירוסטה לפי כל התקנים.

2. החברה מתמחה בצביעה של אפקט הגומי

3. החברה עוסקת במשך מספר חודשים בהרכבות מיוחדות ובדיקות אטימות

4. תחום הציפויים מנוהל בהתאם לתקנות של המשרד לאיכות הסביבה

5. ציפוי מוליקוט

6. איטום