אל אופ

אל אופ
  

 תע"ש

 תעש
  

 אלביט

 אלביט
  

 תדיראן

 תדיראן
  

 רפא"ל

 רפאל
  

 משרד הביטחון

 משרד הביטחון
  

 התעשייה האווירית

 התעשייה האווירית