There are no translations available.

בסרט זה אפשר לראות את מחלקת הייליקויל

 

היליקוייל זה בעצם תותב הברגה בתוך גוף מתכתי, בסרט זה אפשר לראות את מחלקת ההיליקוייל

 

אנא בקרו בערוץ ה youtube שלנו כדי לראות את יתר הסרטים